ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Scientific Equipment Center

ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วยศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มีความจำเป็นของดให้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ในระหว่างวันที่ 9 - 12 ตุลาคม 2566 เนื่องจากจะทำการย้ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์ โดยจะเปิดให้บริการตามปกติ และสามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่ ชั้น 1 อาคารสุขประชา วาจานนท์ ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ดำเนินการออกแบบและจัดทำระบบจองเครื่องมือวิทยาศาสตร์ออนไลน์ เพื่อสนับสนุนการบริหารงานและอำนวยความสะดวกในการจองคิวขอรับบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์แก่ผู้ขอรับบริการ ขณะนี้สามารถเปิดระบบให้ผู้ขอรับบริการสามารถจองคิวการใช้งานเครื่องมือวิทยาศาสตร์ออนไลน์ รวมถึงเครื่อง SEM และ XRD ของศูนย์เครื่องมือฯ ได้เต็มรูปแบบแล้วโดยผู้ขอรับบริการสามารถเข้าไปจองคิวการใช้งานได้ที่

Online Booking

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ดำเนินการออกแบบและจัดทำระบบจองเครื่องมือวิทยาศาสตร์ออนไลน์ เพื่อสนับสนุนการบริหารงานและอำนวยความสะดวกในการจองคิวขอรับบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์แก่ผู้ขอรับบริการ ขณะนี้สามารถเปิดระบบให้ผู้ขอรับบริการสามารถจองคิวการใช้งานเครื่องมือวิทยาศาสตร์ออนไลน์ รวมถึงเครื่อง SEM และ XRD ของศูนย์เครื่องมือฯ ได้เต็มรูปแบบแล้วโดยผู้ขอรับบริการสามารถเข้าไปจองคิวการใช้งานได้ที่

Online Booking

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ดำเนินการออกแบบและจัดทำระบบจองเครื่องมือวิทยาศาสตร์ออนไลน์ เพื่อสนับสนุนการบริหารงานและอำนวยความสะดวกในการจองคิวขอรับบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์แก่ผู้ขอรับบริการ ขณะนี้สามารถเปิดระบบให้ผู้ขอรับบริการสามารถจองคิวการใช้งานเครื่องมือวิทยาศาสตร์ออนไลน์ รวมถึงเครื่อง SEM และ XRD ของศูนย์เครื่องมือฯ ได้เต็มรูปแบบแล้วโดยผู้ขอรับบริการสามารถเข้าไปจองคิวการใช้งานได้ที่

ติดต่อเรา

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Scientific Equipment Center

อาคารสุขประชาวาจานนท์ ชั้น1 หรือ อาคารทวีญาณสุคนธ์ ชั้น 10

50 Phahon Yothin Rd. Chatuchak Bangkok 10900 POBox 1020 Thailand

fsciequip_center@ku.ac.th

02-562-5555 ต่อ 646154, 646155, 646156